1. INFORMACJE O USŁUGODAWCY:

Nazwa usługodawcy: Empire Wines Korlátolt Felelősségű Társaság

Siedziba usługodawcy: 8481 Somlóvásárhely, Somló-Hegy, HRSZ.1321.

Dane kontaktowe usługodawcy, regularnie używany adres e-mail do kontaktu z polskojęzycznymi klientami: bartosz@slowine24.com

Numer rejestracyjny firmy: 19-09-517502

NIP : 23876130-2-19

Nazwa organu rejestrującego: Sąd Stołeczny w Budapeszcie

Numer telefonu: +36 30 3388993

Numer rejestracyjny ochrony danych: NAIH70797 / 2013

Nazwa podmiotu zarządzającego sklepem winawulkaniczne.pl: IT4Business Bartosz Makles

Siedziba podmiotu zarządzającego sklepem winawulkaniczne.pl: 60-195 Poznań, ulica Jana Brzechwy 26

Dane rejestracyjne podmiotu zarządzającego sklepem winawulkaniczne.pl: NIP: 5140004130 REGON: 300048629.

Język umowy: polski

  1. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE:

2.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w interpretacji niniejszego Regulaminu stosuje się prawo węgierskie, w szczególności przepisy ustawy IV z 1959 r. Kodeks Cywilny. („Kodeks Cywilny”) oraz Ustawa CVIII z 2001 r. o niektórych zagadnieniach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego tzw. Ustawa Elkera. Do strony www.winawulkaniczne.pl stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.

2.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2013 roku i pozostaje w mocy do odwołania. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu. Usługodawca opublikuje zmiany w Serwisie na 11 (jedenaście) dni przed ich wejściem w życie. Korzystając z Serwisu, użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby wszelkie przepisy regulujące korzystanie z Serwisu miały bezpośrednie zastosowanie.

2.3. Jeżeli Użytkownik wejdzie na stronę sklepu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę lub w jakikolwiek sposób zapozna się z jego treścią – nawet jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego, przyjmuje do wiadomości, że wiążą go postanowienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje regulaminu, nie jest uprawniony do przeglądania zawartości sklepu internetowego.

2.4. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do strony internetowej Sklepu, jej szczegółów oraz zawartych na niej treści, a także rozpowszechniania strony. Zabrania się pobierania, przechowywania w formie elektronicznej, przetwarzania i sprzedaży treści lub ich części znajdujących się w sklepie internetowym bez pisemnej zgody Usługodawcy.

2.5 Usługodawca postępuje ze wszystkimi danymi podanymi w Serwisie zgodnie z przepisami RODO.

  1. ZAKRES PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH DO ZAKUPU

3.1. Podane ceny produktów podane są w PLN, zawierają wymagany prawem podatek VAT, zgodny z prawem węgierskim. Ceny za produkt nie zawierają opłaty za dostawę do domu. Nie ma dodatkowej opłaty za opakowanie.

3.2. W sklepie internetowym Usługodawca wyświetla szczegółowo nazwę i opis produktu oraz wyświetla zdjęcie produktów. Zdjęcia przedstawione w karcie katalogowej produktu mogą różnić się od rzeczywistych i mogą służyć jako ilustracje. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności między obrazem wyświetlanym w sklepie internetowym a rzeczywistym wyglądem produktu.

3.3. W przypadku wprowadzenia ceny specjalnej (promocja) Usługodawca w pełni poinformuje Użytkowników o promocji i dokładnym czasie jej trwania.

  1. PROCEDURA ZAMÓWIENIA

4.1. Po zarejestrowaniu użytkownik loguje się do sklepu internetowego i/lub może rozpocząć zakupy bez rejestracji.

4.2. Użytkownik ustala liczbę produktów do zakupu.

4.3. Użytkownik dodaje wybrane produkty do koszyka. Użytkownicy mogą w każdej chwili przeglądać zawartość koszyka, klikając ikonę „Koszyk”.

4.4. Jeżeli Użytkownik chce dodać kolejny produkt do koszyka, może kontynuować zakupy. Jeśli nie chce kupować kolejnego produktu, sprawdza liczbę produktów, które zamierza kupić. Można usunąć zawartość koszyka naciskając przycisk usuń. Po zmianach zawartość koszyka można zaktualizować za pomocą przycisku „odśwież”.

4.5. Użytkownik wybiera adres do wysyłki, a następnie sposób wysyłki/płatności.

4.5.1. Metody Płatności: Zamówienia realizowane są drogą pobrania środków pieniężnych (PLN) poprzez dostępną bramkę płatniczą PayPal lub Stripe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, zalecamy skontaktowanie się z nami pod jednym z podanych danych kontaktowych przed kontynuowaniem, w większości przypadków możemy zapewnić natychmiastową pomoc nawet poza godzinami pracy.

4.5.2. Koszty wysyłki: Twój produkt(y) są dostarczane przez firmę DPD. Koszt wysyłki jest widoczny. Powyżej określonej ilości produktów, zamówienie może być bezpłatna. Dostawa jest fakturowana jako usługa pośrednictwa. Jeżeli zamówienie przekroczy ilość 12 butelek, usługodawca ma prawo naliczyć koszt dostawy za paczkę w przypadku kilku przesyłek, o czym poinformuje klienta drogą mailową przed złożeniem zamówienia. Kupujący w takim przypadku może anulować zakup.

4.6. W przypadku wystąpienia błędu lub wady produktów lub cen w sklepie internetowym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia poprawek. Zdjęcia produktów są ilustracjami, roczniki win na nich nie zawsze odpowiadają rocznikowi w magazynie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment był aktualny, w wielu przypadkach może się wyczerpać zapas produktów, bez terminowej aktualizacji informacji w sklepie internetowym. W takim przypadku niezwłocznie po rozpoznaniu lub modyfikacji błędu poinformujemy klienta o nowych danych lub o dostępnych alternatywnych rocznikach. Kupujący może wówczas ponownie potwierdzić zamówienie lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

4.7. Ostateczna kwota do zapłaty obejmuje wszystkie koszty na podstawie podsumowania zamówienia i listu potwierdzającego. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przed odbiorem od kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktów lub opakowania zobowiązany jest zażądać spisania protokołu; w przypadku uszkodzenia nie jest też zobowiązany do przyjęcia przesyłki. Reklamacje bez pisemnego protokołu nie będą honorowane przez Usługodawcę. Przesyłki zostaną dostarczone w terminie uzgodnionym przez firmę kurierską z klientem, w celu finalizacji zwrotu przesyłki obsługa klienta firmy kurierskiej skontaktuje się bezpośrednio z klientem na podane dane kontaktowe.

4.8. Po wprowadzeniu danych Użytkownik może wysłać swoje zamówienie, klikając przycisk „zamawiam”, ale wcześniej może ponownie sprawdzić wprowadzone dane, przesłać komentarz dotyczący swojego zamówienia lub wysłać do nas kolejną prośbę e-mail. Przed złożeniem zamówienia system prosi o potwierdzenie, że Klient potwierdza odczytanie OWU – bez tego zamówienie nie zostanie wysłane, na co zwróci uwagę komunikat na ekranie.

4.9. Poprawianie błędów wprowadzania danych: Przed zakończeniem procesu składania zamówienia użytkownik może zawsze powrócić do poprzedniej fazy, gdzie może poprawić wprowadzone dane.

4.10. Po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem. W przypadku nieotrzymania tego potwierdzenia przez Użytkownika w przewidywanym terminie, zależnym od charakteru usługi, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od wysłania zamówienia Użytkownika, Użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty. Zamówienie i jego potwierdzenie uważa się za otrzymane przez Usługodawcę lub Użytkownika z chwilą jego udostępnienia. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za potwierdzenie w przypadku nieotrzymania potwierdzenia w terminie, ponieważ Użytkownik podczas rejestracji podał błędny adres e-mail lub nie jest w stanie odebrać wiadomości z powodu zapełnienia jego skrzynki pocztowej.

  1. PRZETWARZANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamówienia realizowane są w sposób ciągły. Usługodawca oznacza zamówienie jako „zrealizowane”, gdy w systemie firmy kurierskiej zamówienie otrzyma status „dostarczono”, a klient otrzyma ostateczną fakturę elektroniczną.

5.2. Serwis współpracuje z systemem zarządzania stanami magazynowymi, tzn. technicznie nie ma możliwości zamawiania towarów, których nie ma w magazynie. Jeżeli mimo to Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu niedostępności towaru określonego w umowie, obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Użytkownika oraz zwrócić Użytkownikowi wpłaconą przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Wypełnienie tego obowiązku nie zwalnia Usługodawcy od innych konsekwencji naruszenia przez niego umowy.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany specyfikacji technicznych bez uprzedniego powiadomienia Dostawcy lub z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień, które zostały już potwierdzone w całości lub w części. Wykonanie częściowe może nastąpić tylko po konsultacji z Użytkownikiem.

5.4 Terminy dostaw – nie później niż do godziny 16:00 dla zamówień złożonych w dzień roboczy: • Zamówienia złożone pod koniec tygodnia zostaną wysłane w najbliższy poniedziałek. • Wysyłka do Polski jest uzależniona od przewozów międzynarodowych, nie powinna jednak trwać dłużej niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i opłacenia produktów.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. 17/1999 o umowach zawartych zaocznie. (II.5.) Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rządowego Użytkownik może odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony produkt w ciągu 8 dni roboczych od otrzymania zamówionego produktu.

6.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów innych niż koszty dostawy produktu, jednakże Usługodawca może żądać naprawienia szkody materialnej wynikającej z niewłaściwego zapakowania i uszkodzenia zwracanego towaru.

6.3. Zamawiając produkty Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy jest w stanie zwrócić nieotwarty produkt, tj. nie zaczął go spożywać.

6.4. Usługodawca zwróci pełną kwotę wpłaconą Użytkownikowi niezwłocznie po zwrocie produktu zgodnie z powyższymi przepisami, nie później niż w ciągu 14 dni.

6.5. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może to zgłosić pisemnie lub drogą mailową pod jednym z danych kontaktowych Usługodawcy. W przypadku zawiadomienia pisemnego drogą pocztową brana jest pod uwagę data nadania, a w przypadku zawiadomienia drogą mailową wskazanie daty wysłania wiadomości. W przypadku wysyłki drogą pocztową Usługodawca akceptuje otrzymanie tylko jako przesyłkę poleconą.

6.6. Można również kontaktować się z Usługodawcą w sprawie innych reklamacji na dane kontaktowe zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku sprzedaży do kraju UE mają zastosowanie poniższe regulacje.

6.7. 17/1999 o umowach zawartych zaocznie. (II.5.) oraz zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE. W przypadku braku tej informacji Użytkownik ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia po upływie 1 roku.

6.8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik nie ponosi żadnych innych kosztów poza kosztami zwrotu produktu, jednakże Usługodawca może żądać naprawienia szkody materialnej wynikającej z niewłaściwego użytkowania.

6.9. Usługodawca zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę niezwłocznie po zwrocie produktu zgodnie z powyższymi przepisami, nie później niż w terminie 14 dni.

6.10. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od dnia przesłania Usługodawcy zawiadomienia o odstąpieniu.

6.11. Użytkownik dotrzymuje terminu w przypadku zwrotu towaru przed upływem terminu 14 dni.

6.12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie towaru tylko wtedy, gdy nastąpiła ona w wyniku innego użytkowania niż konieczne jest to do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.13. Zwrot kosztów może zostać wstrzymany przez Usługodawcę do momentu zwrotu towaru(ów) lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego zwrotu: uwzględniona zostanie wcześniejsza z dwóch podanych dat.

6.14. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może to zgłosić pisemnie lub telefonicznie pod jednym z danych kontaktowych Usługodawcy. W przypadku zawiadomienia pisemnego drogą pocztową brana jest pod uwagę data nadania, a w przypadku zawiadomienia telefonicznego wskazanie telefonu. W przypadku sygnalizacji drogą pocztową Usługodawca akceptuje sygnalizację jako polecaną przesyłkę lub przesyłkę. Zamówiony produkt możesz zwrócić do Usługodawcy pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.15. 17/1999 o umowach zawartych zaocznie. (II.5.) Dekret rządowy w obecnym stanie jest dostępny tutaj.

6.16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE jest dostępna tutaj.

6.17. Można również kontaktować się z Usługodawcą w sprawie innych reklamacji Użytkownika na dane kontaktowe zawarte w niniejszym Regulaminie.

  1. POSTANOWIENIA RÓŻNE

7.1. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie wpłynie to na ważność, legalność i wykonalność pozostałych części.

7.2. W przypadku nieskorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia wynikającego z Regulaminu, nieskorzystanie z tego prawa nie będzie uważane za zrzeczenie się tego prawa. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa będzie skuteczne tylko po wyraźnym pisemnym powiadomieniu w tym celu. Fakt, że Usługodawca nie przestrzega ściśle któregokolwiek z istotnych warunków lub postanowień Regulaminu nie oznacza, że zrzeka się ścisłego przestrzegania danego warunku w późniejszym terminie.

7.3. Usługodawca i Użytkownik starają się rozstrzygać spory polubownie.

  1. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

8.1. Celem naszego sklepu jest realizacja wszystkich zamówień w odpowiedniej kolejności, przy zapewnianiu pełnej satysfakcji dla klienta. Jeżeli Użytkownik podtrzymuje reklamację dotyczącą umowy lub jej wykonania, może złożyć reklamację na powyższy adres e-mail lub listownie.

8.2. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację ustną i w razie potrzeby ją naprawi. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca niezwłocznie sporządzi protokół reklamacyjny i jego stanowisko oraz dostarczy Klientowi kopię. W przypadku braku możliwości natychmiastowego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca sporządzi protokół reklamacyjny i dostarczy kopię Klientowi.

8.3. Nasz sklep internetowy odpowie na pisemną reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku negatywnej weryfikacji poda też przyczyny odrzucenia reklamacji. Kopię odpowiedzi do klientów przechowuje się przez okres 3 lat i na żądanie przedstawia organom kontrolnym.