Zwroty i reklamacje

Przesyłki które wysyłamy dla Ciebie są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W przypadku uszkodzeń przesyłki np. stłuczenie butelki, dokonamy wymiany towaru zgodnie z procedurami naszego partnera – firmy DPD lub dokonamy zwrotu ceny zakupu.

Szczegóły dotyczące składania reklamacji opisane zostały w regulaminie sklepu w punkcie 8.